Creixem en sostenibilitat i accessibilitat

 

Regeneració urbana

• Apostem per un creixement urbanístic sostenible i ordenat.

• Facilitarem a la ciutadania les ajudes existents en matèria de lloguer i rehabilitació.  Intentarem destinar l’edifici Font de la Vila per a lloguer públic d’habitatge.

• Actuarem en la rehabilitació de les fronteres del conjunt emblemàtic de la vista d’Albaida i l’entorn de la Font de la Vila.

• Continuarem eliminant les barreres arquitectòniques pendents dels espais i edificis públics perquè siguen accessibles per a tots.

• Es completarà la reforma del cementeri municipal amb previsió d’una futura ampliació.

Trànsit i seguretat

• Seguirem amb els tràmits per a la cessió de la carretera N-340, per a ordenar el trànsit d’accés al poliesportiu i al polígon del Beniati.

• Continuarem dotant de recursos a la policia local per a incrementar la seguretat de la població.

• Es regularà el trànsit en aquells punts més problemàtics amb l’elaboració d’un pla de mobilitat sostenible.

• Realitzarem campanyes de prevenció i d’educació viària i cívica  en col·laboració amb la Creu Roja, Protecció civil, els centres educatius i les associacions.

Patrimoni natural

• Millorarem els equipaments dels diversos parcs i jardins.

• Instal·larem un Ecoparc fix a Albaida.

• Ampliarem les rutes i sendes properes al poble per a passejar i anar amb bicicleta fins a crear una anella verda al voltant de la ciutat.

• Impulsarem la recuperació dels espais naturals de les pedreres amb projectes de regeneració mediambiental amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana.

• Farem de la Casa dels Guardes un espai d’interpretació de la natura i activitats mediambientals.