Treballem amb democràcia i transparència

 

Participació Ciutadana

 • Elaborarem un pla estratègic per a Albaida amb la participació del veïnat per tal de decidir el projecte de ciutat.
 • Impulsarem els diversos consells sectorials amb els que ja compta l’Ajuntament.

Transparència

 • Seguirem informant periòdicament de la gestió municipal a través de la web municipal, xarxes socials, WhatsApp municipal, reunions amb veïns o altres mitjans.
 • Ampliarem el portal de transparència per a l’accés a la informació econòmica, administrativa i d’altres temes d’interés municipal.
 • Treballarem per solucionar els problemes del dia a dia, mantenint les reunions periòdiques amb els veïns com hem fet en cada barri.

Accessibilitat als serveis

 • Es facilitaran les gestions amb l’administració amb la creació d’una oficina d’atenció a la ciutadania.
 • Establirem la figura d’un assistent que ajude a realitzar els tràmits electrònics amb les diverses administracions.

Recuperació econòmica

 • Seguint el pla d’ajust que hem aprovat, continuarem reduint el deute de l’Ajuntament  per situar-lo per baix del límit legal.
 • Continuarem millorant el serveis públics conforme avancem en la recuperació econòmica.
 • Finalitzarem la liquidació de l’empresa pública Gestiona.
 • Revisarem el model de gestió de l’aigua potable davant la imminent finalització del contracte.
 • Aplicarem mesures d’eficiència energètica com la posada en funcionament de les plaques fotovoltaiques existen