La participació ciutadana: una eina i no mai una marca

Per Josep Albert

Als darrers temps, i davant la crisi del model polític representatiu, base dels sistemes democràtics actuals, ha sorgit amb força la necessitat d’abordar una revisió d’aquests: allò que s’ha vingut a dir l’evolució de la democràcia representativa cap a la democràcia participativa. Les paraules «participació ciutadana» han ressorgit –i dic açò perquè de cap forma són noves- i han pres una grandíssima força, tant en la gestió pública, com a les agendes de la gran majoria de partits polítics.

I això és bo, perquè involucrar la ciutadania en la presa de decisions d’una forma constant i permanent, ha de fer necessàriament que aquesta siga més pròxima, més equitativa i igualitària, i sobretot més transparent. Fins ací, totes i tots estem d’acord.

Ara bé, allà on comencem a discrepar és en allò què considerem una veritable participació ciutadana i quan esta deixa de ser un instrument ciutadà i passa a convertir-se en tan sols una «marca» nascuda del màrqueting polític. I m’explique: comencem a estar cansats de veure grandiosos processos de participació, amb imatges i lemes preciosos sorgits d’un gabinet de comunicació, amb processos buits de contingut, i el que és pitjor, que generen bonics documents, que són presentats a «bombo i plateret» i acaben a la prestatgeria de l’alcalde o alcaldessa de torn, i mai ixen més d’allí, ni tenen el més mínim efecte en la gestió posterior del poble o ciutat. També comencem a acostumar-nos a veure com els ajuntaments, per justificar una gestió amb participació, dediquen sols uns pocs recursos a destinar a projectes alternatius, tot sense cap mena d’anàlisi previ de necessitats, i debat de les propostes. En definitiva uns processos participatius que no tenen un efecte real i global sobre el model de poble o ciutat, sinó que acaben cobrint un expedient.

Algunes i alguns pensem que la participació no és això. Que no es tracta de cobrir un expedient, omplir imatges, planes web i paper cuixé i guanyar-nos l’etiqueta de participatius, per demostrar que som més progressistes que ningú, menys «casta». En definitiva, utilitzar la participació com una marca per afegir al nostre currículum.

En canvi, pensem que la participació ciutadana és molt més que tot això. La participació ha de basar-se en la transparència, la informació i la co-responsabilitat; en bastir els mecanismes perquè la ciutadania prenga les decisions sabent els pros i els contres i que les decisions siguen executables i realitzables. Per a això la participació ha de ser completa, des de l’origen: definint primer models i estratègies compartides, i després prioritzant les accions necessàries per a aconseguir-les, tot dins les possibilitats assumibles. Provocar que la ciutadania prenga decisions sobre coses que no són realitzables, o assumibles, no deixa de ser un «brindis al Sol» o, el que és més lamentable, una presa de pèl a les veïnes i els veïns.

En definitiva, la participació ciutadana ha de ser una eina per al bon govern, fonamentada en la proximitat, la informació, l’accessibilitat i l’oportunitat. Ha d’oferir garanties de viabilitat, i per damunt de tot: que incorporar mecanismes d’avaluació que permeten conéixer a la ciutadania fins a quin punt les propostes i decisions preses han tingut un reflex en la realitat de la gestió dels seus municipis.

A Albaida vivim un moment històric, una oportunitat de repensar la ciutat després d’una forta crisi, que ha minvat qualsevol oportunitat d’acció decidida, i que ara comencem a superar. Un moment clau en el qual la participació de la ciutadania és necessària, ara sí, amb la garantia que a poc a poc, allò que pensem i decidim de forma conjunta tindrà alguna possibilitat de realitzar-se. És per això que des de Compromís per Albaida apostem per la necessitat de repensar la ciutat de forma global, per això hem apostat aquesta legislatura per avançar en la transparència per a la qual les decisions siguen conscients i mesurades, i volem afrontar una legislatura decisiva, junt amb la nostra ciutadania, bastint els mecanismes de participació que permeten dissenyar i executar un projecte compartit de creixement.

En definitiva, volem que la participació ciutadana siga una eina per a la construcció i el desenvolupament d’un projecte real i realista de ciutat. Avancem.

Share your thoughts