Ajuntament-Albaida-Comprmis

De la mort econòmica a l’estabilitat

Hem reduït el deute total de 19 a 9,5 milions

Quan en 2011 arribàrem al govern ens trobàrem amb una situació desoladora. Estàvem enfront de un Ajuntament arruïnat que no podia ni pagar als seus treballadors, amb dèficit tots els anys i que, a més, devia: quasi 9 milions d’euros als seus proveïdors, en molts casos empreses del poble, 1,5 milions d’euros a la Mancomunitat, més de 4 milions d’euros als bancs. I per si no n’hi haguera prou a això calia afegir una empresa pública “quebrada”: GESTIONA, que també tenia deutes amb bancs, empreses i fins i tot persones que amb la bona voluntat van realitzar pagaments a compte per a pisos en l’Edifici de la Font de la Vila. El deute total de l’Ajuntament d’Albaida en 2011 era de 19 milions d’euros, mentre que per contra ingressava a l’any sols 5 milions d’euros. Una situació de fallida absoluta per a l’economia municipal i que havia arrossegat en l’espiral a moltes famílies del poble per culpa d’una mala gestió dels recursos públics.


Davant aquesta situació teníem només dos opcions: una implicava continuar com fins eixe moment, “tirant la casa per la finestra”, i després no pagar a ningú com havia fet el PP en les legislatures anteriors o per contra una segona que exigia patir i treballar per aconseguir reduir el deute i, el més important, pagar als nostres proveïdors perquè totes i tots pogueren seguir treballant i vivint de manera digna. La responsabilitat no ens deixava més camí que la segona, tot i que era prou menys lluïdora.

Tot i que el deute no l’havíem fet nosaltres calia pagar-lo i assumir els plats bruts que ens deixaven governs inconscients que hipotecaren sense mirament el futur dels albaidins i de les albaidines per a més de 20 anys. Gràcies al vostre suport vam accedir a l’alcaldia amb el compromís de posar-nos mans a la feina per posar solució a tant desgavell. En un moment complicat per a molts veïns i veïnes del poble vam lluitar per establir un camí cap a la recuperació que evités la pujada massiva d’impostos, com sí que han fet ajuntaments en situacions similars com Gandia o Vallada. Havíem de mantindre al màxim els impostos i retallar en despesa, i ni tan sols podíem pagar la llum cada mes, així donat el repte era difícil.

Durant aquests hui anys de feina, feta des del trellat i la il•lusió de recuperar Albaida, hem pagat quatre préstecs de l’Ajuntament i un de la societat, hem negociat amb el Ministeri en dos ocasions per pagar als proveïdors el 100% del deute, així com amb la Mancomunitat, hem pagat a tots els proveïdors als quals també devia diners GESTIONA, així com els solars d’ALBAIDA HUMIDA i de SALVEM LES VISTES (altres s’havien preocupat d’acontentar a la gent cara la galeria per guanyar eleccions i després no pagar a ningú, l’opció fàcil). I com no, hem tornat els diners a les persones que donaren entrades per als pisos de la Font de la Vila, perquè mai es van pagar els préstecs per a fer-los, però el seu futur si va quedar ben hipotecat per culpa d’una mala gestió dels poders públics. A més, hem fet front a multitud de sentències que l’Ajuntament tenia que assumir, i que han suposat milers i milers d’euros en indemnitzacions.

Et pareix poca cosa? Pots ser, algú encara es pregunta per què no podem fer més? En total hem fet front a més de nou milions d’euros en huit anys…, a més d’un milió per any… I d’eixos ni un cèntim l’hem generat nosaltres al govern de la ciutat.

I com estem ara? Doncs ara l’Ajuntament no deu ni un cèntim a cap proveïdor, paguem les factures en una mitja de 15 dies i un màxim de 30, tenim un deute bancari de huit milions d’euros, a la mancomunitat se li deu poc més d’un milió. De la Societat hem pagat a tots els proveïdors, quedant pendent el préstec de la FONT DE LA VILA, que es cancel•larà a canvi dels pisos i d’aquesta manera el deute total actual se situa en 9,5 milions d’euros. És a dir, que continuarem pagant a raó d’un milió a l’any, però com hem renegociat els interessos i ara estalviem 400.000 euros a l’any, la nova situació ens permetrà assumir-ho més fàcilment.

El camí encara és llarg, però ja hem avançat la meitat i només cal seguir la senda del trellat i la responsabilitat perquè en 2021 ens situem per davall del 110% i tornem a ser un Ajuntament normal. Els 400.000 € que hem reduït de despeses en interessos ens permetran començar a pensar en nous projectes de futur. Això sí, “sense estirar més el braç que la mànega” com diu el nostre candidat a l’alcaldia Josep Albert, i com sempre, amb els peus a terra.

Share your thoughts