La teua candidatua per a Albaida.

Beatriz Costa Segura

Llicenciada en Filologia Anglesa

Mª Ángeles Salom Guillem

Ama de casa

Alejandro Quilis Moscardó

Graduat en Dret

José Manuel Juan Jordà

Dependent Comerç

Pepita Vidal Alcaraz

Ama de casa

Fernando Molines Payá

Pensionista

Joan Antoni Soler i Costa

Gerent de Comerç

Mª José Descals Camarasa

Operària tèxtil

Pedro Gil Vinader

Jubilat

Marta González Porta

Llicenciada en Dret

Sergi Albert i Terol

Professor de Secundària

Josep Esplugues Marrahí

Metge

Dolores Soler Esplugues

Ama de casa

Joan Ureña Pont

Tècnic electricista