Construïm una ciutat per a les persones

 

Benestar social

• Construirem el centre de dia per a malalts d’Alzheimer i altres demències.

• Facilitarem l’ampliació de la residència d’ancians col·laborant amb la fundació que la gestiona.

• Realitzarem campanyes de formació en planificació familiar, drogodependències, sexualitat, salut i noves tecnologies.

Igualtat i diversitat

• El Centre de la Dona-Espai d’Igualtat, que hem creat, continuarà impulsant activitats que afavorisquen la igualtat real.

• Promourem la integració social i cultural dels veïns nouvinguts, així com la solidaritat i la cooperació amb les ONG locals i comarcals.

• Continuarem afavorint la visibilitat de les persones LGTBI+ i d’altres col·lectius específics.