Compromís Per Albaida

Més de 300.000 € de la Conselleria de Rafa Climent permeten contractar joves aturats

El programa creat pel Conseller Rafa Climent, AVALEM JOVES, ens ha permés contractar durant 2017, 2018 i 2019 a un total de 19 joves que, en la majoria dels casos, accedien al primer lloc de treball. Unes ajudes que han arribat a Albaida per import de 304.917 €, i que han anat destinats directament als sous i seguretat social, i que per tant han repercutit en l’economia de les nostres famílies.

El programa ha permés que joves amb qualificació pogueren desenvolupar i posar en pràctica els seus estudis en un món laboral real. També s’ha buscat donar una espenta per aquells joves que per diferents motius comptaven amb menys formació per a poder encetar el seu futur laboral amb millors condicions. Una magnífica iniciativa que incrementa les expectatives de la joventut al mateix temps que ha generat un benefici al nostre Ajuntament, que ha disposat de més treballadors per a millorar els serveis a la ciutadania.

A aquest programa cal afegir els programes AVALEM EXPERIÈNCIA, que han donat una segona oportunitat a persones més majors, parats de llarga duració, amb dificultats d’inserció laboral, i d’altres situacions complexes que s’han produït fruit de la forta crisi i desocupació dels últims anys, que han generat borses de treballadors i treballadores amb importants dificultats per a trobar una nova feina.

Share your thoughts